กล่าวรายงานโดย ผอ.สำอางค์ สีตาล ผอ.กศน.เขตพระโขนง : พิธีมอบประกาศนียบัตร
เยี่ยมชม 847 ท่าน 640x480 / 90.18 KB

กล่าวรายงานโดย  ผอ.สำอางค์  สีตาล  ผอ.กศน.เขตพระโขนง
กล่าวรายงานโดย ผอ.สำอางค์ สีตาล ผอ.กศน.เขตพระโขนง
[ดูภาพต้นฉบับ]